Heeft u vragen? Bel dan vrijblijvend met 06 25527273 of gebruik het contactformulier.

MKB

Professioneel HR beleid betekent een gezonde basis voor toekomstige veranderingen

Als bedrijf heb je verwachtingen van medewerkers, maar medewerkers hebben ook verwachtingen van hun werkgever. Mijn HR speelveld ligt daartussenin. Ik werk respectvol en doortastend aan breed gedragen oplossingen voor een gezond bedrijf.

Hoe organiseer ik het werk efficiënt? Hoe zorg ik dat ik mijn goede medewerkers behoud? Hoe kan ik processen, productie en personeel met elkaar verbinden? Zomaar een paar belangrijke vragen die je hebt als directeur van een bedrijf. In de dagelijkse praktijk ontbreekt het je vaak aan tijd om medewerkers de aandacht te geven die zij nodig hebben. Met NXTchapter help ik je aan een professioneel HR beleid en breng de basis op orde inclusief rust, duidelijkheid en structuur. Het resultaat is zichtbaar in teamontwikkeling, leiderschap en het beste halen uit je medewerkers. Dat betekent een gezonde basis om toekomstige veranderingen in je bedrijf te kunnen realiseren.

Zodra ik aan de slag ga heb ik aandacht voor alle relevante HR zaken zoals

Ondersteuning management

In deze vertrouwensrol help ik je als directeur of leidinggevende. We praten over personele vraagstukken en hoe je daarmee om kunt gaan. Met een frisse blik van buitenaf stel ik vragen en geef inzichten. Mijn ondersteuning werkt alleen als je visie en intenties kloppen. Een onderlinge klik is voorwaarde. Met een positieve insteek en toekomstgericht sparren we samen over het oplossen van uitdagingen. Is je bedrijf bijvoorbeeld klaar voor de toekomst? Of hoe ga je om met de nieuwe generatie die andere verwachtingen heeft? Maar denk ook aan uitdagingen zoals onrust in het team, minder presteren van een collega, signaleren dat het niet goed gaat met een medewerker tot en met het voorbereiden en voeren van gesprekken en gespreksverslagen schrijven. Met mijn achtergrond in de Psychologie van Organisatieverandering ben ik uitstekend in staat om je te helpen bij het managen van veranderingen.

Wat levert mijn inzet jouw bedrijf op

In goed onderling overleg begeleid ik je naar passende oplossingen. Ook in complexe en gevoelige situaties. Dat betekent in de praktijk een breed gedragen oplossing die ook werkt als ik weer weg ben.

Afhankelijk van mijn rol zie je resultaat:

  1. Een transparant en duidelijk HR beleid dat aansluit op de gewenste bedrijfscultuur
  2. Leidinggevenden en directie voelen zich ondersteund en gefaciliteerd
  3. Leidinggevenden staan in hun kracht
  4. Positieve en betrokken medewerkers werken in de beste versie van zichzelf