Heeft u vragen? Bel dan vrijblijvend met 06 25527273 of gebruik het contactformulier.

Casemanagement

Zowel zakelijk als menselijk onderscheidend in mijn kundige en zorgvuldige aanpak

Langdurig verzuim vereist zorgvuldig en respectvol luisteren naar alle betrokkenen. Ook in complexe en gevoelige situaties. Ik zoek de aanknopingspunten om in beweging te komen en te blijven. Als er onderliggend moeilijke onderwerpen zijn maak ik die bespreekbaar. Met als resultaat een duidelijke uitkomst waar iedereen zich in kan vinden.

Frequent en langdurig verzuim met of zonder duidelijke oorzaak is voor een directeur of leidinggevende vaak een bron van zorg. In de ingewikkelde wereld van Arbodienst, UWV, verzuimverzekeraar en re-integratiebureau blijf je als bedrijf zelf verantwoordelijk voor de contactmomenten en re-integratie. De consequenties wanneer dit niet goed gebeurt zijn groot, zowel financieel als emotioneel. Op basis van mijn kennis en ervaring in verzuimbegeleiding en arbeidsrecht ondersteun ik graag bij zowel reguliere als ingewikkelde verzuimdossiers.

Menselijk en zakelijk onderscheidend

Ook een reguliere ziekmelding kan veranderen in een complexe situatie als er verschil van mening is over het tempo en de manier waarop de re-integratie verloopt. En soms lopen de gemoederen hoog op als een medewerker zich ziek meldt na een moeilijk gesprek of conflict. Wat de situatie ook is, mijn uitgangspunt bij verzuim is een zorgvuldige begeleiding en respectvolle benadering waarbij ik altijd denk vanuit mogelijkheden. Met onderscheidend oog voor zowel de menselijke als de zakelijke kant van het verhaal. In een goed evenwicht tussen de belangen van werkgever en medewerker zoek ik de aanknopingspunten en vind een acceptabele oplossing die door iedereen gedragen wordt. Mijn zorgvuldigheid vind je ook terug in de manier waarop ik omga met de eisen en procedures van instanties zoals het UWV.

Wat levert mijn inzet jouw bedrijf op

Met mijn adequate en zorgvuldige aanpak dring ik ongrijpbaar verzuim terug. In complexe en gevoelige situaties vind ik een realistische en passende oplossing die een langdurig en kostbaar traject voorkomt. Maar soms is het voor beide partijen het beste om uit elkaar te gaan. Dan begeleid ik dat proces met gevoel voor verhoudingen en haalbaarheid. En mocht de uitval de volledige periode van loondoorbetalingsplicht duren, dan is het dossier op orde waardoor de kans op een loonsanctie gering is.