Heeft u vragen? Bel dan vrijblijvend met 06 25527273 of gebruik het contactformulier.

Ziekteverzuim

Heeft u een zieke medewerker? Dan komt u al gauw terecht in de soms ondoorgrondelijke wereld van Arbo-diensten, UWV, verzuimverzekeraars, Keerpunt en re-integratiebureaus.

Ondanks de inzet van al die instanties blijft u echter conform Wet Verbetering Poortwachter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de voortgang van de re-integratie, contactmomenten met uw medewerker en de verslaglegging hiervan.

NXTchapter behartigt uw belangen richting alle betrokkenen en gaat, desgewenst samen met u, het gesprek met hen aan. Zo krijgt u de benodigde ondersteuning en handvatten om als goed werkgever samen met uw medewerker te werken aan re-integratie.
Ook kan NXTchapter voor u de regie geheel uit handen nemen.

Wilt u meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact op!

Frequent en ogenschijnlijk ongrijpbaar (ziekte)verzuim

U heeft een medewerker die zich wel erg vaak ziek meldt. De ene keer wellicht een dag en de andere keer voor een langere periode. De betreffende medewerker is niet altijd eenduidig over de oorzaak en u vindt het tijd om stappen te ondernemen.

Het lijkt ongrijpbaar, maar NXTchapter biedt u diverse mogelijkheden om het verzuim van deze medewerker terug te dringen of andere oplossingen te vinden.

Wilt u hierover van gedachten wisselen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op en u zult zien dat er meer mogelijk is dan u wellicht vermoedt.