Heeft u vragen? Bel dan vrijblijvend met 06 25527273 of gebruik het contactformulier.

Referenties

NXTchapter is bekend met zeer uiteenlopende branches en opdrachtgevers. Van installatietechniek tot vermogensbeheer en van detailhandel tot accountancy. Opdrachtgevers variëren van MKB tot grote organisaties, waarbij NXTchapter wordt ingezet om vastgelopen re-integratietrajecten weer op de rit te krijgen.

Onderstaande referenties geven een indruk van de manier waarop NXTchapter te werk gaat en wat NXTchapter voor u kan betekenen. Interesse in een kennismaking? Neem vrijblijvend contact op.

Ontslag wegens economische redenen

Als gevolg van economische tegenvallers verkeerden we met het bedrijf in een negatieve tendens. Afscheid nemen van enkele medewerkers werd op den duur onvermijdelijk om het bedrijf weer richting een gezonde toekomst te kunnen leiden. Maar hoe neem je waardig afscheid van loyale en gedreven medewerkers? En wat staat je bij je allereerste ontslagprocedure allemaal te wachten?

Jorien heeft ons hierbij uitstekend geholpen en ons een helder beeld op de situatie doen scheppen door het stellen van enkele kritische vragen. Ook legde zij ons haarfijn uit welke elementen en keuzes er bij een ontslagprocedure komen kijken. De communicatie speelde hierbij een belangrijke rol, zowel naar de betreffende medewerkers als het overige personeel. Zij heeft ons met haar expertise hier goed in voorbereid. Begrip voor onze keuze bij het personeel was het resultaat. Als een soort ‘mediator’ heeft ze nadien met de betreffende medewerkers individueel een gesprek gevoerd om ze bewust te maken van hun kwaliteiten en ze te adviseren bij het solliciteren. Ook zij hadden hiermee het gevoel niet zonder meer in de steek te worden gelaten. Al met al kunnen we terugkijken op een geruststellend verlopen periode die voornamelijk werd gekenmerkt door wederzijds begrip voor de situatie.

Casemanagement re-integratie uit handen geven

Toen een van onze medewerkers bijna 1 jaar ziek was en van concrete re-integratie wegens omstandigheden nog geen sprake was, werden wij geconfronteerd met de dreiging van een mogelijke loonsanctie.

Omdat wij zelf de kennis niet in huis hadden, hebben wij aan Jorien het casemanagement overgedragen. Zij heeft de invulling van de rechten en plichten vanuit de Wet Verbetering Poortwachter, waaraan wij dienden te voldoen, op zich genomen. Zo heeft zij het contact met de arbo-dienst, Keerpunt en andere betrokken partijen overgenomen en interventies geïnitieerd ten behoeve van de re-integratie. Hierbij heeft zij onze belangen behartigd en oprechte zorg getoond voor onze medewerker.

Zij adviseerde ons inhoudelijk en stond ons bij in de gesprekken met de medewerker. Heldere afspraken werden in gespreksverslagen vastgelegd zodat ook het dossier op orde bleef.

Uiteindelijk heeft haar inzet ons veel tijd en energie bespaard en heeft zij ons behoed voor enkele valkuilen. Wij hebben Jorien ervaren als een prettige en doortastende partner.

HR beleid voor een startende organisatie

Jorien is een spontaan en initiatiefrijk persoon. Zij heeft voor onze startende organisatie (circa 75 medewerkers) een scala aan werkzaamheden verricht. In deze periode heeft zij zich geëtaleerd als iemand die beschikt over doorzettingsvermogen en de benodigde vaardigheden om de gestelde doelen te behalen binnen de deadlines.

Jorien bleek een goede zwemmer want zij werd bij ons voortdurend in het diepe gegooid. Binnen het MT was Jorien een goede teamplayer met een duidelijke, eigen mening. Hierbij wist zij een zeer goede balans te vinden tussen de belangen van het bedrijf en de medewerkers. Jorien is in staat gebleken conflicten te begeleiden richting een oplossing alsmede conflicten te voorkomen. Jorien heeft zich hier bewezen als iemand die stevig in haar schoenen staat en verbaal zeer sterk is. Dat zij van grote toegevoegde waarde voor ons bedrijf is geweest is klip en klaar. De open en sociale cultuur welke binnen ons bedrijf heerst heeft zij mede geïnitialiseerd.

Oog voor belangen

Jorien heb ik leren kennen als een leuke, vlotte, integere vrouw en een warme persoonlijkheid. Kenmerken van Jorien zijn: gedreven, enthousiast en accuraat. Jorien houdt van een dynamische omgeving waarin zij zich professioneel en open gedraagt, hierbij heeft ze aandacht voor de mens achter de medewerker en oog voor de belangen van het bedrijf.

Energiek, pro-actief en scherpzinnig

Jorien kenmerkt zich als een energieke, pro-actieve en scherpzinnige adviseur. Jorien ziet snel wat er in de organisatie en tussen mensen gebeurt en waar mensen tegenaan lopen. Ook binnen het MT kon ze de verhoudingen goed analyseren.

Ze wist vervolgens de juiste vragen aan me te stellen, zodat uiteindelijk niet zij maar ik zelf tot de volgende stappen kon komen. Ze liet zaken die ze belangrijk vond niet los en kon scherp grenzen trekken en bewaken. Jorien drukt zich helder uit en is ook niet bang om haar opdrachtgever aan te spreken op zijn rol. Dat gebeurde ook bij mij in mijn rol van directeur en altijd op een manier waardoor ik veel aan haar feedback had.

Zieke medewerker kan niet terug in de eigen functie

Dankzij de professionele en persoonlijke aanpak van Jorien had ik het gevoel adequaat met de case bezig te zijn zonder daarbij mijn relatie met mijn werknemer onder druk te zetten.

Adviserend op de inhoud, scherp op het proces

Ik heb Jorien als adviseur ervaren als een goede steun in mijn management rol. Een fijne sparring partner, adviserend op de inhoud, scherp op het proces en als het even nodig was ook ondersteunend in de praktische zaken. Ik heb Jorien leren kennen als een betrokken mens, op zoek naar verbinding en met oog voor de balans tussen de medewerkers/mensen en werkgever.

Ontslag wegens disfunctioneren maar geen dossier?

We hebben de werkwijze van Jorien als zeer prettig ervaren. Het is toch niet een leuk onderwerp als je afscheid moet nemen van een medewerker. Jorien gaf daar de juiste menselijke manier aan. Ze heeft ons goed geadviseerd maar ook de werknemer bijgestaan met advies en begeleiding.
Geduldig maar wel altijd met een vaste planning en correcte afspraken. Wat ze zegt komt ze ook na.
We bevelen Jorien ook van harte en met volste vertrouwen aan.