Heeft u vragen? Bel dan vrijblijvend met 06 25527273 of gebruik het contactformulier.

Conflicten

Waar gewerkt wordt kan onenigheid ontstaan, dat hoeft geen probleem te zijn. Maar wanneer een verschil van mening of inzicht uitmondt in een conflict, dan kan dit nare gevolgen hebben. Ervaring leert dat er bij een conflict over het algemeen meer speelt dan alleen de inhoud of de kwestie op zich.

NXTchapter biedt u allereerst een luisterend oor, zodat u zich vrij kunt uitspreken. Vervolgens kan NXTchapter samen met u de situatie constructief analyseren. NXTchapter kan u helpen om objectieve keuzes te maken in de uiteindelijke aanpak van het conflict. U krijgt dan concrete handvatten om met de situatie om te gaan, zodat u zelf weer de regie krijgt en kunt werken aan een passende oplossing. Als u dat wenst kan NXTchapter u vóór dan wel áchter de schermen begeleiden bij het hanteren van het conflict.

Referenties

Bij de referenties leest u enkele voorbeelden van situaties waarin particulieren van de ondersteuning door NXTchapter gebruik hebben gemaakt. Neem gerust vrijblijvend contact op.