Heeft u vragen? Bel dan vrijblijvend met 06 25527273 of gebruik het contactformulier.

Conflicten

Waar gewerkt wordt kan onenigheid ontstaan. Verschil van inzicht over de uitvoering van de werkzaamheden, over de manier waarop er met elkaar omgegaan wordt of over de manier en het tempo waarop re-integratie verloopt. Vaak lost dit zich vanzelf op, maar in sommige situaties lopen de gemoederen hoog op. Als u hier tijdig aandacht aan schenkt kan NXTchapter u helpen de lucht te klaren en de verhoudingen te herstellen.

Wanneer een conflict tot een ziekmelding leidt

Een ziekmelding kan volgen wanneer de medewerker ervaart dat uitvoering van zijn of haar werkzaamheden in de betreffende context niet meer van hem of haar verlangd kan worden.
Juist nu is het belangrijk om met elkaar te praten en in harmonie op zoek te gaan naar een realistische en passende oplossing ten einde een langdurig en kostbaar traject te voorkomen.

NXTchapter behartigt uw belangen en heeft tegelijkertijd oprechte interesse in de standpunten en beleving van uw medewerker. NXTchapter heeft zich ten doel gesteld hiertussen een brug te slaan.

Geen oplossing voor handen?

Soms is het voor beide partijen het beste om uit elkaar te gaan. NXTchapter begeleidt u bij dit proces en behartigt daarbij uw belangen met gevoel voor verhoudingen en haalbaarheid. Voor meer informatie hierover zie Hulp bij Ontslag.

Wilt u meer weten over hulp bij conflicten die NXTchapter u kan bieden? Neem dan vrijblijvend contact op!