Heeft u vragen? Bel dan vrijblijvend met 06 25527273 of gebruik het contactformulier.

Werkgevers

Ongeacht het aantal medewerkers dat bij u in dienst is, bestaat de mogelijkheid om geconfronteerd te worden met ontslag, (ziekte)verzuim of een conflict. Het vinden van de juiste weg in dit proces is een vak apart. De begeleiding kost tijd en vereist kennis en vaardigheden die wellicht niet altijd paraat zijn.

NXTchapter ontzorgt

NXTchapter geeft u inzicht in de mogelijkheden en de te ondernemen stappen. NXTchapter adviseert en staat u gedurende het gehele proces bij en neemt desgewenst de communicatie en correspondentie met betrokkenen voor u uit handen.

Door middel van een dialoog met de betreffende medewerker(s) wordt gewerkt aan passende oplossingen en heldere afspraken die vastgelegd worden in duidelijke gespreksverslagen. Als bindende schakel tussen werkgever en medewerker behartigt NXTchapter de belangen met zorg en respect voor u en uw medewerker.

NXTchapter kan u van dienst zijn bij: