Heeft u vragen? Bel dan vrijblijvend met 06 25527273 of gebruik het contactformulier.

Referenties

Interim opdrachten geschieden op basis van een opdrachtovereenkomst waarin we heldere afspraken maken over de te behalen doelen. We blijven gedurende de uitvoering van de opdracht nauw met elkaar verbonden en tegelijkertijd kunt u uw zorgen los laten omdat ik vanzelf aan de slag ga op een voor de situatie passende manier. Dit is telkens door opdrachtgevers als prettig ervaren, onderstaand leest u dan ook enkele referenties.

Universiteit van Amsterdam, faculteit Maatschappij en gedragswetenschappen

Binnen de Universiteit van Amsterdam, faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen, was behoefte aan mankracht op de P&O afdeling en specifieke kennis op het gebied van verzuim begeleiding.

Tevens heb ik workshops verzorgd voor leidinggevenden om hen in staat te stellen de regie over het proces te bewaken conform de wet verbetering Poortwachter (van toepassing bij ziekte) van een goed werkgever verlangt.

Michel Telkamp, directeur bedrijfsvoering
Als organisatie konden we geen goed grip krijgen op het langdurig verzuim en de daaruit voortvloeiende conflicten. Op de voor haar kenmerkende manier, waarbij ze duidelijk oog heeft voor zowel de belangen van de medewerker als de organisatie, heeft Jorien  oude patronen en weerstand doorbroken. Door haar uitgebreide ervaring weet ze keer op keer de verbinding te maken met medewerkers en leidinggevenden en tegelijkertijd ook resultaten te bereiken waardoor het langdurig verzuim in de afgelopen maanden sterk is gedaald. Daarnaast heeft ze het verzuimbeleid opnieuw verankerd in de organisatie, waarbij HRM medewerkers en leidinggevenden zijn getraind en documentatie is geactualiseerd. Jorien heeft echt een verschil gemaakt!!

Marjan van Hunnik, interim Manager P&O
Ik heb als interim Hoofd P&O bij de UvA Jorien ingehuurd, toen we vanwege personeelstekort zelf niet meer in staat waren op verantwoorde wijze regie op verzuimbegeleiding te houden. Jorien had ik eerder leren kennen als de P&O-adviseur van een andere organisatie, en ik had dus al gezien hoe ze goed richting wist te geven in een gesprek over een ingewikkeld verzuimdossier, waarbij ze respect toonde voor de belangen van alle partijen. 
Natúúrlijk heeft Jorien grote deskundigheid van wet- en regelgeving op het gebied van verzuim en arbeidsrecht, maar dat is niet wat Joriens handelen zo onderscheidend maakt. Waar ik het meeste bewondering voor heb is hoe Jorien steeds vanuit de mogelijkheden van een zieke medewerker denkt en niet vanuit diens beperkingen. Jorien heeft daarbij een groot empathisch vermogen. Ik heb dan ook gemerkt dat medewerkers haar ondersteunende bijdrage zeer waarderen: ik heb nog nooit met een P&O-er samengewerkt die zoveel bedankmailtjes, briefjes en zelfs knuffels van medewerkers heeft gekregen. En tegelijkertijd ook bijna net zo veel bedankjes van de leidinggevenden.

NSO-CNA Leiderschapsacademie

In maart 2016 trof ik bij NSO-CNA een organisatie in verandering. Na het samengaan van NSO en CNA (onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam) en de veranderde wensen in de markt, was “ hoe het vroeger ging” niet meer toereikend. Zaken moesten anders en dat was reeds in gang gezet, met de nodige gevolgen, ook voor het personeelsbeleid.

Aan mij de eer om zorg te dragen voor een nieuwe pensioenregeling per 1-1-2017, juiste (werknemers-)verzekeringen, een nieuw arbeidsvoorwaardenhandboek met bijpassende arbeidsovereenkomsten en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden voor oud gedienden.

Tot op heden ben ik nog steeds op interim basis als HR business partner betrokken bij NSO-CNA en werken wij thans aan o.a. functies (beschrijvingen & waardering) en de structuur t.a.v. samenwerking met freelancers én fungeer ik, naast HR business partner voor de directie ook als adviseur voor het bestuur betreffende diverse personele vraagstukken.

Het is mooi om een onderdeel te mogen zijn van een organisatie die zo open staat voor ontwikkeling en bereid is om een personeelsbeleid te hanteren dat wendbaar is, vooruitstrevend en gebaseerd is op vertrouwen en dialoog.

Informatie over de opleidingen van NSO-CNA leiderschapsacademie vind je op hun website.

Bart Schipmölder, Algemeen Directeur NSO-CNA
Jorien is bij ons in maart gestart om te helpen bij het organiseren van ons personeelsmanagement. Zij pakt haar trajecten voortvarend op, neemt initiatief en verantwoordelijkheid, is zorgvuldig en zegt wat ze denkt. Met Jorien haal je een zeer betrouwbaar en gepassioneerd HR specialist in huis. Wij zijn inmiddels onder door haar aanpakken voorzien van een goedlopend personeelssysteem en heldere arbeidscontracten. Jorien pakt ook graag zaken aan die aandacht vragen, maar niet in het centrum van de belangstelling staan. Wij zijn heel blij met haar en bevelen haar van harte aan.

Woningstichting Ymere

Bij aanvang van deze opdracht, januari 2015, was het verzoek om de HR afdeling bij het proces Verhuur & Verkoop op de kaart te zetten. Het doel was dat de managers en teamleiders de toegevoegde waarde van HR weer zouden ervaren. Ik kreeg hiervoor 3 maanden de gelegenheid. Missie geslaagd, leidinggevenden waren zeer positief en de opdracht werd verlengd.

Vanaf juli wijzigde mijn focus binnen de opdracht wegens personele verschuivingen richting de processen Investeren & Ontwikkelen en Finance & Reporting. Een totaal andere afdeling met een andere historie en andere vraagstukken. Ymere heeft op mij een groot beroep gedaan op mijn flexibiliteit van advies- en communicatieve vaardigheden en ook inhoudelijke kennis. Als HR adviseur werd een brede kennis en inzet verwacht. Van operationele kwesties van werving & selectie, verzuimbegeleiding, conflicthantering en ontslag tot het Ymere breed presenteren van het nieuwe generieke functiegebouw, tot de ondersteuning bij de opbouw na de reorganisatie. Ter ondersteuning aan deze opbouw bestond het culuur traject “ Ymere in beweging”. Gedurende het gehele jaar heb ik in dit licht vele teamontwikkeling bijeenkomsten gefaciliteerd. Een feestje om te doen en de evaluaties waren meer dan positief!

Maike Beekman, Manager HRM
Jorien is in 2015 een jaar werkzaam geweest als interim HR&O Adviseur bij Ymere, Wij kijken positief terug op deze periode, waarbij wij de volgende eigenschappen aan haar zouden willen toeschrijven: snel en breed inzetbaar, flexibel, betrokken, hulpvaardig, gedreven, grondig, oog voor detail en doorzettingsvermogen. Daarnaast heeft ze een directe communicatiestijl en een goed gevoel voor humor. Zij was daarmee een zeer fijne collega om mee samen te werken!

Woningstichting Rochdale

Na bij Rochdale in loondienst te zijn geweest tot 2011 voelde ik mij vereerd dat zij mij in 2014 benaderden om de afdeling te komen versterken. De structuur na enkele reorganisaties stond vast, echter gaat het bij reorganiseren niet alleen om het veranderen van de structuur. Het meest belangrijke is het betrekken en benutten van de kwaliteiten en ervaringen van de medewerkers. De werkprocessen en functies werden anders ingericht, dit verlangde ook een andere inzet en mind set van medewerkers.

Een opdracht van 6 weken om “gewoon de HR afdeling te versterken” groeide uit tot een half jaar waarin veel aandacht uit gegaan is naar het optimaal benutten van de reorganisatie, leiderschap en inzet van medewerkers.

Hester van Buren, Voorzitter Raad van Bestuur
Jorien heb ik ervaren als een daadkrachtig en deskundig interim personeelsadviseur. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies en neemt zelf initiatief. Ook heeft zij een groot verantwoordelijkheidsgevoel, let op de details, maar ziet ook breder verband. Ze heeft bij Rochdale in korte tijd veel voor elkaar gekregen. Kortom, ik heb zeer prettig met haar samengewerkt.

Melle Has, Manager HRM
Vanaf juni 2014 tot en met december 2014 heeft Jorien als interim Adviseur P&O bij Rochdale gewerkt. In die periode heb ik als manager van de afdeling P&O haar leren kennen als een zeer plezierige persoonlijkheid. Ze is met haar kennis en kunde in staat om te adviseren juist ook op afdelingen waar veel speelt en veel veranderingen gaande zijn. Ze weet in haar adviezen mensen mee te krijgen en schroomt niet om zo nu en dan tegen de stroom in te zwemmen. Ze is in staat de verschillende belangen (medewerker-, manager-, afdeling- en Rochdalebelang) in haar adviezen mee te nemen.

Haar betrokkenheid, onnoemelijke inzet en positieve energie vallen daarbij op. Ik, als manager van de afdeling, de afdeling zelf en Rochdale hebben zeer plezierig met haar samengewerkt.

Groep Xtra

Groep Xtra (accountantskantoor) heeft een grote verscheidenheid aan klanten. Zij hun klanten door en door en treffen in die hoedanigheid ook personele kwesties bij hen aan. Om als totaal dienstverlener op te treden heeft GroepXtra de afdeling Loon Xtra die klanten voorziet in de loon-administratie en HR ondersteuning.
Ik heb destijds namens Groep Xtra opgetreden om deze dienstverlening verder uit te bouwen.

Erik de Boer, accountant en eigenaar van Groep Xtra
Groep Xtra en Loon Xtra in het bijzonder, heeft Jorien gevraagd op te treden als “aanjager” voor onze HR advisering. Jorien heeft daarin uitstekend opgetreden en Loon Xtra geholpen haar adviesrol sterker onder de aandacht te brengen. Haar optreden heeft voor Loon Xtra ook geleid tot meer service gerichtheid.